Upcoming Events

WiTech annual meeting, June 24th, 2019

cropped-cropped-screen-shot-2018-02-06-at-17-20-012.png

Welcome to the annual meeting where we will choose a new board and go through the financial year and present a plan and budget for the next fiscal year.

Last day for registration June 16th – register here: .

There will be a light lunch served.
Documents for the meeting will be sent out by email to registered participants one week before.

Agenda for the annual meeting :

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år.
b) val av vice ordförande för en tid av 1 år.
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
d) 1 revisor. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Handlingarna finns att ladda ner här!

Länk till Google Hangouts

When? Monday, June 24th, 2019 11:45-13:00
Where? Linnéuniversitetet, Lokal M2093 , Växjö

Welcome!

IT-fritidsgård öppen i Växjö i sommar!

Tillsammans med Teknikum, och med flera sponsorer i ryggen, startar nu fem studenter en plats i Växjö för unga att mötas och umgås kring sitt intresse för IT och datorer.

– Vi vill skapa en plats där alla med ett intresse för IT och datorer kan komma och ha roligt samtidigt som de utvecklas och lär av varandra, säger Marcus Mueller.

IT-Gården har sommaröppet 1-19 juli, mån-fre 10-15. Man kan komma och gå som man vill, det kommer att finnas datorer, mikroprocessorer och givetvis tv-/datorspel. Alla mellan 10-25 år är välkomna. De finns i Teknikums lokal T4 på Videum Science Park. Under vecka 29 kommer WiTech att sponsra verksamheten och vi hoppas att många tjejer väljer att delta så tipsa dina kompisar, vänner, barn, vänners barn – alla du kan komma på!

Läs mer på it-garden.se och facebook!

IT-Gården_Videum_Summer

WiTech After Work hos Naviga, fd Infomaker 28/8, Kalmar

cropped-cropped-screen-shot-2018-02-06-at-17-20-012.png

Infomaker som nu heter Naviga, jobbar med mediabranschens publiceringar och digitalisering. På WiTechs after work den 28 augusti blir det tech talks som relaterar till hur det är att utveckla mjukvara i mediabranschen och om de processer inom UX och teknisk kommunikation som vi jobbar med framåt.

Tech-Talks
– Många tjejer i mediabranschen, eller? – Karin Söderlund
– Kapa tid i IT-projekt? Tips och tankar från UX, krav och testning i projekt – Madeleine Stenqvist och Pernilla Arvidsson
– Utveckling av teknisk dokumentation – är Gitbook en del av svaret? – Nina Månsson

När? Onsdagen den 28 augusti kl 17.30-19.30
Var? Södra Långgatan 31, Kalmar
Anmälan: https://forms.gle/dA4pMyjL478NTfds5

Välkommen!

Do you have any thoughts or questions?
Please do not hesitate to contact us at: witechitnetwork@gmail.com

Do you want to learn more about the network?
http://www.witech.nu | Facebook: WITech IT network Växjö | Instagram: @witechitnetwork


Advertisements
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close